Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

KHOA IN & TRUYỀN THÔNG

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ… NĂM HỌC…                            

Môn: ............................................................................ 

Mã môn học: ................................................................. 

Đề số/Mã đề:.................... Đề thi có …8…..trang.

Thời gian: 60... phút.

Không/được phép sử dụng tài liệu.

Chữ ký giám thị 1

Chữ ký giám thị 2

CB chấm thi thứ nhất

CB chấm thi thứ hai

Số câu đúng:

Số câu đúng:

Điểm và chữ ký

Điểm và chữ ký

Họ và tên:...................................................................... 

Mã số SV:...................................................................... 

Số TT:.......................... Phòng thi:.................................. 

 

 

PHIẾU TRẢ LỜI

1

A

11

D

21

D

31

C

41

C

2

B

12

A

22

A

32

B

42

A

3

A

13

A

23

D

33

B

43

A

4

B

14

A

24

A

34

C

44

A

5

A

15

B

25

A

35

D

45

D

6

B

16

B

26

C

36

D

46

B

7

D

17

A

27

D

37

A

47

C

8

A

18

A

28

C

38

C

48

B

9

D

19

D

29

A

39

C

49

C

10

A

20

C

30

C

40

B

50

C

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:47,091

Tổng truy cập:571,220