Tác giả :

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

CHỨNG NHẬN.pdf


Hệ mực in chấm lượng tử ZnS:Mn2+ ứng dụng trong in bảo mật


Hệ mực in chấm lượng tử ZnS:Cu ứng dụng trong in bảo mật
 và màng mỏng điện phát quang (Thin film electroluminescence device)DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ DANH MỤC ISI

1. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7796648/
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022231317301163
3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022231317319920
4. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022231318308044
5. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1293255819314955


SÁCH/GIÁO TRÌNH
1. Hóa lý In
http://sachbaovn.vn/doc-truc-tuyen/sach/Giao-trinh-hoa-ly-in-MUMwQzQxMkE

2. Thực hành - Thí nghiệm Vật liệu in
Giáo trình Thực hành Thí nghiệm vật liệu In_ebook.pdf
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:47,109

Tổng truy cập:571,238