Tác giả :

THÔNG BÁO

Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng năm học 2017 – 2018 của

Công ty giấy Lan Vi

                                

                                 Kính gửi:           -     VP Khoa In-Truyền thông

                                                  -         Sinh viên

 

            Nằm trong chuỗi hoạt động xã hội, công ty giấy Lan Vi mong được hỗ trợ một phần nhỏ chi phí học tập cho các bạn sinh viên có thành tích học tập tốt thông qua hoạt động trao tặng 08 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5.000.000VNĐ. Khoa In-Truyền thông thông báo về việc xét, cấp học bổng trên cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng được xét học bổng:

- Sinh viên đại học chính quy hệ đại trà;

- Sinh viên năm thứ ba và thứ tư (khóa 2015 và 2014);

- Điểm trung bình năm học 2016 - 2017 đạt 7.0 trở lên;

- Sinh viên không bị kỷ luật trong năm học 2016 – 2017;

Lưu ý: Sinh viên chưa được nhận học bổng Lan Vi tài trợ các năm trước.

 

2.Hồ sơ gồm:

- Đơn xin học bổng ghi rõ các thành tích học tập. (Đơn viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4).

- Bảng điểm năm học 2016 - 2017 có xác nhận của phòng Đào tạo;

- Bản photo CMND;

- Sinh viên ghi rõ thông tin về điện thoại và e-mail (sử dụng địa chỉ e-mail do trường cấp: SV@student.hcmute.edu.vn).

 

            Đề nghị các Trưởng lớp, BCH Đoàn – Hội hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ theo quy định. Hồ sơ chuyển về văn phòng Khoa In-Truyền thông (gặp cô Phương Anh) chậm nhất vào ngày 15 tháng 09 năm 2017Học bổng dự kiến được trao vào ngày khai trường.

                                                                                    Trân trọng.

 

Nơi nhận:

-       Như kính gửi

-       Gửi mail cho sv và đưa lên web

-       Lưu VP Khoa

 

TM KHOA IN-TRUYỀN THÔNG

QUYỀN TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

 

LÊ CÔNG DANH

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,000

Tổng truy cập:382,921