Tác giả :

Căn cứ Biểu đồ kế hoạch Giảng dạy- Học tập năm học 2020 – 2021;
Nhằm giúp cho Sinh viên khóa 2020 thuận lợi trong việc tham gia đăng ký môn học qua mạng theo học chế tín chỉ, phòng Đào tạo thông báo đến tất cả các Sinh viên khóa 2020 về kế hoạch tập huấn đăng ký môn học qua mạng cho sinh viên khóa 2020 cụ thể như sau:
1. Thời gian: Ngày 27/10/2020 (Thứ ba)
▪ Đợt 1: Từ 08h00 đến 09h30
▪ Đợt 2: Từ 09h45 đến 11h15
▪ Đợt 3: Từ 14h00 đến 15h30
2. Địa điểm: Hội trường lớn

TapHuanDangKyMonHocQuaMang_2020.pdf

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:62,356

Tổng truy cập:647,525