Tác giả :
Điều kiện kiện được xét học bổng:
1. ĐTB Học tập và ĐRL của học kỳ phải đạt từ loại khá trở lên: 7.0 đối với ĐTB và 65 đối với ĐRL
2. SV không có điểm tổng kết dưới 5
3. Không kỷ luật khiển trách trở lên.
4. Sv trong thời gian đào tạo chính thức
Các yếu tố trên các bạn có thể tự kiểm tra trên trang online.

Những bạn đạt 4 điều kiện trên nhưng vẫn không có tên trong danh sách thì tìm hiểu thêm, số tín chỉ đăng ký của học kỳ phải >=15. Nếu như là sv khoá cuối, chương trình đào tạo còn không đủ 15tc thì sv liên hệ khoa kiểm tra và đề xuất phòng Tuyển sinh và công tác SV hạ tín chỉ phù hợp (khoa đề xuất)

Nếu vẫn không nằm trong diện đó thì tìm hiểu về quy trình chạy học bổng:
Đầu tiên ta định nghĩa khối xét học bổng, khối xét hb là tổ hợp khoá+ngành+chương trình đào tạo (đại trà vs Chất lượng cao). Ví dụ: em sv có mã 13123456 lớp 131230A, nghĩa là khối xét hb là 13123. Và tât nhiên sv lớp 131230A và 13123CLC thuộc 2 khối xét khác nhau, tương tự ví dụ 141411A và 141412D là 14141, khác với 14141CL1 và 14141CL2 là của 14141CLC. Mỗi khối xét hb như vậy có số sv ta tạm đặt là A.
Xong, bây giờ là tiền. Mỗi năm nhà trường cấp một số tiền toàn trường, số tiền này sau đó chia cho tổng số sv trong diện xét (sv trong thời gian đào tạo chính thức) sẽ ra số tiền trên 1sv tạm đặt là X.
Mỗi khối xét học bổng được cấp số tiền là Y = A * X. Chương trình sẽ cấp hb theo khối hb trên số tiền đã chia này. Như vậy đảm bảo tính công bằng cho toàn bộ sinh viên trường, tránh việc đánh đồng toàn trường xét từ trên xuống có khoa sv điểm rất cao...
Quy trình xét:
1. Đánh dấu phân loại hb theo đtb ht và rl, đánh dấu sv đạt giỏi, khá.
2. Cấp học bổng loại Giỏi với số tiền là 30% của Y, các sv được đánh dấu loại giỏi sẽ được cấp từ cao xuống thấp cho đến hết số tiền.
3. Nếu (số tiền cấp đã hết nhưng vẫn còn sv loại giỏi) thì số sv loại Giỏi sẽ chuyển loại thành Khá
Ngược lại (số tiền cấp còn nhưng hết sv Giỏi) thì số tiền còn lại sẽ cộng vào 70% của Y.
4. Chương trình tiếp tục cấp mức Khá cho SV loại Khá cho đến khi hết số tiền.

Danh sách dự kiến
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:22,551

Tổng truy cập:281,766