Tác giả :

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ IN

1. Có kiến thức và lập luận kỹ thuật:

1.1. Có kiến thức về khoa học xã hội và tự nhiên nhằm đáp ứng nhu cầu học nâng cao. Có sức khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Có kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi về công nghệ, mỹ thuật, kỹ thuật, quản lý các công đoạn của quá trình sản xuất in từ thiết kế đến chế bản, in và hoàn tất sản phẩm in.

1.3. Có khả năng áp dụng các kiến thức về công nghệ, mỹ thuật, kỹ thuật, quản lý vào thực hiện và xử lý các công đoạn của quá trình sản xuất in.

2. Có kỹ năng, tố chất cá nhân và thái độ chuyên nghiệp:

2.1. Có khả năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa vấn đề và đưa ra các giải pháp, các phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật nghề in.

2.2. Có khả năng tiến hành các thử nghiệm từ chọn mẫu đến thực hiện, đo lường, đánh giá giả thuyết thí nghiệm.

2.3. Có khả năng xác định và đánh giá một hệ thống sản xuất in từ thiết bị đến tổ chức sản xuất, kiểm tra chất lượng.

2.4. Có khả năng đề xuất các ý kiến, có kế hoạch thực hiện, dự đoán và chấp nhận rủi ro.

2.5. Có kỹ năng cập nhật thông tin trong lĩnh vực kỹ thuật. Kỹ năng lập kế hoạch cho nghề nghiệp của mình và tự chịu trách nhiệm.

3. Có kỹ năng giao tiếp và  làm việc theo nhóm:

3.1. Làm việc hiệu quả với người khác để xác định và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như trong môi trường nghề nghiệp.

3.2. Có khả năng thể hiện các ý kiến, kiến thức của bản thân, đưa ra các đánh giá.

3.3. Có trình độ tin học căn bản để xử lý văn bản, giao tiếp trực tuyến.

3.4. Có khả năng tiếng Anh tương đương 450 điểm TOEIC. Đọc được tài liệu chuyên ngành in.

4. Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội:

4.1. Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghệp, có khả năng đánh giá xu hướng phát triển của ngành in..

4.2. Mô tả được công việc của các vị trí công tác trong doanh nghiệp in, mối liên hệ giữa các vị trí công tác. Có khả năng tham gia kinh doanh dịch vụ in hoặc thiết bị vật tư ngành in.

4.3. Có khả năng hình thành ý tưởng và xây dựng các hệ thống sản xuất in.

4.4. Có khả năng xác định quy trình thiết kế, vận dụng kiến thức trong thiết kế, ứng dụng cụ thể cho việc thiết kế các quy trình, hệ thống sản xuất in.

4.5. Triển khai kế hoạch sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình quản lý màu, sử dụng vật liệu và thiết lập các thông số kỹ thuật phù hợp.

4.6. Sử dụng các loại vật liệu phù hợp, vận hành thành thạo các thiết bị từ chế bản đến in và thành phẩm sau in.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:47,151

Tổng truy cập:571,280