Tác giả :

Giáo sư ARAN HANSUEBSAI và đoàn tham quan từ Đại học CHULALONGKORN thăm xưởng Khoa In và Truyền thông ngày 26-12-2014 

Giáo sư ARAN HANSUEBSAI và đoàn tham quan từ Đại học CHULALONGKORN thăm xưởng Khoa In và Truyền thông ngày 26-12-2014 

Giáo sư ARAN HANSUEBSAI và đoàn tham quan từ Đại học CHULALONGKORN thăm xưởng Khoa In và Truyền thông ngày 26-12-2014 

Giáo sư ARAN HANSUEBSAI trong buổi nói chuyện về “Xu hướng phát triển ngành in và kiểm tra chất lượng sản phẩm” tại Khoa In và Truyền thông ngày 26-12-2014

Giáo sư ARAN HANSUEBSAI chụp hình lưu niệm với Giảng viên Khoa In và Truyền thông ngày 26-12-2014 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:30,401

Tổng truy cập:471,583