Tác giả :
Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2016
Thời hạn: Sinh viên nộp thuyết minh về VP khoa trước ngày 18/05/2015
Biểu mẫu
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:22,503

Tổng truy cập:281,718