Tác giả :

IN OFFSET TRÊN KIM LOẠI

 ThS. Nguyễn Long Giang

Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Cùng với sự phát triển của công nghệ in offset trên giấy, công nghệ in offset trên kim loại những năm gần đây cũng có những bước phát triển gây chú ý cho giới công nghệ. Nhằm vẽ lên một bức tranh tổng quan về in offset trên kim loại, chuyên mục “In offset trên kim loại” sẽ cung cấp đến quý độc giả những kiến thức liên quan: lịch sử phát triển, vật liệu in trên kim loại, các dạng sản phẩm in trên kim loại, các công nghệ sấy phục vụ cho in trên kim loại, kiểm tra chất lượng sản phẩm cho in trên kim loại,...

Lịch sử phát triển

Công nghệ chế tạo hộp kim loại, hộp thiếc có nguồn gốc từ Pháp, sau khi Louis Pasteur khám phá ra phương pháp khử trùng cho thực phẩm, trái cây vào năm 1854. Những hộp thiếc đầu tiên chứa thực phẩm, trái cây được sản xuất để phục vụ cho Lính Lê Dương của Pháp. Nhu cầu về trang trí, in ấn trên hộp thiếc được đáp ứng với máy in offset trên kim loại dạng “trục ép phẳng”. Đây là dòng máy đầu tiên của in offset trên kim loại.