Tác giả :
Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
-  Chỉ cấp kinh phí cho những đề tài có sản phẩm có khả năng khởi nghiệp;
-  Biểu mẫu đăng ký gồm 01 Phiếu đăng ký, 01 Thuyết minh nộp về văn phòng khoa;
-  Kết quả của đề tài sẽ trình bày trên Poster hoặc Standee;
-  01 giáo viên chỉ được hướng dẫn tối đa 02 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên;
-  Thời gian thực hiện từ tháng 12/2020 đến 06/2021;
-  Khuyến khích sinh viên các năm 2 và 3 tham gia NCKH (Sinh viên năm 4 không là chủ 
nhiệm của đề tài đăng ký);
-  Đối với các đề tài khi được nghiệm thu loại tốt sẽ được xem xét cấp thêm kinh phí để 
tham gia các giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học.
Ghi chú: 
Kinh phí hỗ trợ tối đa 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) nếu đề tài sinh viên đăng 
ký 02 sản phẩm trong trường hợp 1.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:38,770

Tổng truy cập:513,641