Tác giả :

Ký hiệu

Chuẩn đầu ra

TDNL

ELO1.1

Sử dụng được các nguyên tắc cơ bản trong khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin vào phát triển nghề nghiệp và học tập suốt đời.

3

ELO1.2

Áp dụng được các kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi về công nghệ kỹ thuật in.

3

ELO1.3

Áp dụng được các kiến thức kỹ thuật nâng cao vào phân tích, đánh giá công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật, quản lý quá trình sản xuất in.

4

ELO2.1

Phân tích, tổng hợp, khái quát hóa vấn đề và đưa ra các giải pháp giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật in.

5

ELO2.2

Thử nghiệm trong ngành in từ chọn mẫu đến thực hiện, đo lường, đánh giá giả thuyết thí nghiệm.

5

ELO2.3

Xác định và đánh giá một hệ thống sản xuất in từ thiết bị đến tổ chức sản xuất, kiểm tra chất lượng.

4

ELO3.1

Tổ chức, làm việc nhóm hiệu quả để giải quyết các vấn đề nghề nghiệp.

3

ELO3.2

Giao tiếp hiệu quả với người khác bằng nhiều hình thức khác nhau.

3

ELO3.3

Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

3

ELO4.1

Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghệp, ý thức tự học.

4

ELO4.2

Phân tích được công việc của các vị trí công tác trong doanh nghiệp in, mối liên hệ giữa các vị trí công tác.

5

ELO4.3

Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành quy trình sản xuất inkiểm soát chất lượng, quản lý màu.

6

ELO5.1

Lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất in.

3

ELO5.2

Kinh doanh trong ngành in.

3

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:47,112

Tổng truy cập:571,241