Tác giả :

Tầm nhìn

Khoa In & Truyền thông phấn đấu trở thành đơn vị uy tín hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật in, truyền thông và thiết kế đồ họa trong nước và từng bước vươn tầm đến khu vực và quốc tế.
Sứ mạng
Phát triển khoa In & Truyền thông trở thành đơn vị dẫn đầu về đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn tốt, năng lực sáng tạo cao, có phẩm chất và nhân cách tốt trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật in. Kết hợp giữa Khoa, Nhà trường và Doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất góp phần cho sự phát triển CNH & HĐH đất nước.
Giá trị cốt lõi
Khoa In & Truyền thông luôn lấy tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo làm kim chỉ nam cho hoạt động và phát triển của mình.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:38,744

Tổng truy cập:513,615