Tác giả :

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


BAN CHỦ NHIỆM KHOA
 
GV. TS. Nguyễn Long Giang
Trưởng khoa
 
GV. ThS. Lê Công Danh
Phó Trưởng khoa

BỘ MÔN ĐỒ HOẠ - TRUYỀN THÔNG

 
GV. ThS. Lê Công Danh
Trưởng Bộ môn

 
GV. TS. Nguyễn Long Giang

GV. ThS. Quách Huệ Cơ
 
GV. ThS. Vũ Ngàn Thương
 
GV. Hoạ sĩ. Vũ Trần Mai Trâm
 

BỘ MÔN  KỸ THUẬT IN

 
GV. ThS. Chế Quốc Long
Trưởng Bộ môn

GV. ThS. Trương Thế Trung 

BỘ MÔN KỸ THUẬT BAO BÌ

 
GV. ThS. Chế Kiều Nhi
Trưởng Bộ môn
 
 
GV. TS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng PTN Vật liệu In

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM IN OFFSET

GV. ThS. Cao Xuân Vũ


 THƯ KÝ KHOA

 
Trần Thị Phương Anh

VĂN PHÒNG

 
KS. Trần Quang Nhựt

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:38,723

Tổng truy cập:513,594