Tác giả :


PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU IN

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thành Phương
ĐT: 0387898163
Email: phuongnt@hcmute.edu.vn
Địa chỉ: Khu E, Khoa In & Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, TP. HCM
Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:38,644

Tổng truy cập:513,515