Tác giả :

Viện Thông tin khoa học (Institute for Scientific Information, ISI) của Mỹ đã đề xuất sự phân loại các tạp chí khoa học trên thế giới theo chất lượng và được thừa nhận rộng rãi. Chỉ số ISI đang được dùng như một thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng nghiên cứu tại một số nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Lúc đầu (năm 1960), nhóm ISI chỉ bao gồm tập hợp SCI (Science Citation Index) gồm khoảng 4000 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, có chất lượng cao nhất trên thế giới. Về sau mở rộng thành SCIE (Science Citation Index Expanded) gồm khoảng 7000 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, bao hàm cả SCI, SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts & Humanities Citation Index), ISI = SCIE + SSCI + A&HCI, gồm khoảng 10000 tạp chí khoa học có chất lượng cao, trong tổng số hàng trăm nghìn tạp chí trên thế giới.
Dưới đây, Phòng Thí nghiệm VẬT LIỆU IN - Khoa In & Truyền thông trân trọng giới thiệu quý Thầy, Cô địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI) để quý Thầy, Cô và các nghiên cứu viên tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học:

1. 
Tổng danh mục ISI:
http://www.isi-thonsomreuters.org/au.php
2. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI (Science citation Index):
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K
3. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI-Expanded (SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED):

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D
4. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm Khoa học Xã hội SSCI (SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX ):
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=J
5. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm Nghệ thuật và Nhân văn (ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX):
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H
6. Đánh giá chất lượng tạp chí theo Scimago
https://www.scimagojr.com/

7. Giới thiệu một số tạp chí liên quan đến ngành In:
1. https://iopscience.iop.org/journal/2058-8585 2. https://www.journals.elsevier.com/dyes-and-pigments 3. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15206378 4. https://www.hindawi.com/journals/js/2016/4046061/


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:47,162

Tổng truy cập:571,291