Tác giả :

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


BAN CHỦ NHIỆM KHOA
 
GV. TS. Nguyễn Long Giang
Trưởng khoa
 
GV. ThS. Lê Công Danh
Phó Trưởng khoa

BỘ MÔN ĐỒ HOẠ - TRUYỀN THÔNG

 
GV. ThS. Lê Công Danh
Trưởng Bộ môn

 
GV. TS. Nguyễn Long Giang

GV. ThS. Quách Huệ Cơ
 
GV. ThS. Vũ Ngàn Thương
 
GV. Hoạ sĩ. Vũ Trần Mai Trâm
 

BỘ MÔN  KỸ THUẬT IN

 
GV. ThS. Chế Quốc Long
Trưởng Bộ môn

GV. ThS. Trương Thế Trung 

BỘ MÔN KỸ THUẬT BAO BÌ

 
GV. ThS. Chế Kiều Nhi
Trưởng Bộ môn
 
 
GV. TS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng PTN Vật liệu In

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM IN OFFSET

GV. ThS. Cao Xuân Vũ


 THƯ KÝ KHOA

 
Trần Thị Phương Anh

VĂN PHÒNG

 
KS. Trần Quang Nhựt

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:61,435

Tổng truy cập:1,057,168