• PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU IN
    • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thành Phương
    • ĐT: 0387898163
    • Email: phuongnt@hcmute.edu.vn
    • Địa chỉ: Khu E, Khoa In & Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, TP. HCM
    • Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức.

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:61,442

Tổng truy cập:1,057,175