Tác giả :

STT

Tên bài báo

Nhóm tác giả

Tên tạp chí

Năm đăng

BÀI BÁO ISI

1

Investigations on photoluminescence enhancement of poly(vinyl alcohol)-
encapsulated Mn-doped ZnS quantum dots

Thanh Phuong Nguyen, Anh Duy Le, Thi Bich Vu, Quang Vinh Lam

Journal of Luminescence

2017

2

Effects of precursor molar ratio and annealing temperature on structure and photoluminescence characteristics of Mn-doped ZnS quantum dots

Thanh Phuong Nguyen, Quang Vinh Lam, Thi Bich Vu

Journal of Luminescence

2018

3

Energy transfer in poly(vinyl alcohol)-encapsulated Mn-doped ZnS quantum dots

Thanh Phuong Nguyen, Quang Vinh Lam, Thi Bich Vu

Journal of Luminescence

2018

4

Effects of structure on photoluminescence characteristics of Mn2+-doped ZnS quantum dots for anti-counterfeiting ink application

Thanh Phuong Nguyen, Thanh Phuong Nguyen, Quang Vinh Lam, Thi Bich Vu

Solid State Sciences

2020

BÀI BÁO HỘI NGHỊ QUỐC GIA/QUỐC TẾ

2

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang tăng cường của chấm lượng tử ZnS pha tạp Mn2+ bọc PVA

Nguyễn Thành Phương, Vũ Thị Bích, Lâm Quang Vinh

Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9

2015

3

Elaboration and Investigation on Photoluminescence Enhancement of Poly (Vinyl Alcohol) Mn2+ Doped ZnS Quantum Dots for Security Ink Applications

Thanh Phuong Nguyen, Anh Duy Le, Quang Vinh Lam, Thi Bich Vu

2016 3rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)

2016

BÀI BÁO TẠP CHÍ TRONG NƯỚC

1

Nghiên cứu tính chất quang điện của điện cực Anode quang trong pin mặt trời chấm lượng tử TiO2/CdSe/ZnS

Nguyễn Thành Phương, Lâm Quang Vinh, Lê Minh Tuấn

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật

2014

1

Tổng hợp và khảo sát tính chất của hạt nano ZnS pha tạp Mn

Nguyễn Thành Phương, Lâm Quang Vinh, Vũ Thị Bích

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật

2015

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7796648/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022231317301163
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022231317319920
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022231318308044
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1293255819314955
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:61,370

Tổng truy cập:1,057,103