Tác giả :

 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

            1. Nâng cao nhận thức của SV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

            2. Giúp cho SV nắm vững và thực hiện những quy định, quy chế về đào tạo, về công tác SV; phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Ngành Giáo dục & Đào tạo, của Nhà trường.

            3. Tuần sinh hoạt công dân SV đầu năm học là nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả SV nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của SV, là một trong các tiêu chuẩn đánh giá điểm rèn luyện của người học, vì vậy yêu cầu các đơn vị cùng toàn thể SV tham gia nghiêm túc, đầy đủ.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA SINH HOẠT: Toàn bộ SV đại học, cao đẳng hệ chính quy đang học tại trường năm học 2018-2019.


Chi tiết
Lịch sinh hoạt tại hội trường
Lịch sinh hoạt SV đầu năm học khóa trước 2018
Lịch sinh hoạt SV đầu năm học khóa 2018
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:38,792

Tổng truy cập:513,663