Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


Số:  38/TB-ĐHSPKT-TS&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ

năm học 2019 – 2020 của Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHelp)

                                 

Nhằm trợ giúp sinh viên có ý chí, khả năng học tập và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khuyến khích sinh viên học tập tốt, trong năm học 2019 - 2020, bên cạnh các suất học bổng đạt điều kiện để được duy trì, Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHelp) sẽ tiếp tục tài trợ 23 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Năm 01 (Khóa 2019) của Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, mỗi suất trị giá 250USD/năm. Những năm học tiếp theo, sinh viên nào giữ được kết quả học tập bằng hoặc tốt hơn năm trước sẽ tiếp tục được xem xét để nhận học bổng.

  1. Tiêu chí và đối tượng

-      Sinh viên năm 1, hệ đào tạo chính quy, chưa nhận được học bổng nào khác; 

-      Gia đình khó khăn (hộ nghèo hoặc cận nghèo); 

-      Điểm thi đầu vào hoặc xét tuyển cao.

  1. Hồ sơ xét cấp học bổng gồm

-      Đơn đăng ký dự tuyển chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ (theo mẫu);

-      Giấy báo điểm thi đại học;

-      Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo hoặc cận nghèo);

-      Một bài luận văn do sinh viên viết, dài từ 500 từ đến 1.000 từ, theo một trong những đề tài sau đây:

a)      Ngoài việc học tập, bạn có tham gia hoạt động tình nguyện hay các hoạt động cộng đồng nào không? Động lực của bạn khi tham gia các hoạt động này là gì  bạn học hỏi được điều gì từ việc tham gia các hoạt động đó?

b)      Bạn hãy kể lại một tình huống hay sự kiện mà bạn đã chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày  đã gây ấn tượng với bạn (khiến bạn vui vẻ lạc quan hoặc băn khoăn suy nghĩ).

c)      Vì sao bạn chọn ngành học này? Bạn cho biết ước mơ hay kế hoạch trong tương lai có liên quan đến ngành học này.

  1. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu, nộp tại Văn phòng Khoa, hạn cuối 21/10/2019.

Các Khoa lập danh sách theo mẫu theo thứ tự ưu tiên và chuyển về phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên kèm hồ sơ chậm nhất vào ngày 23/10/2019 (bằng bản giấy và qua email anpnd@hcmute.edu.vn).

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để thực hiện);

- Gửi Email SV; đăng website;

- Lưu: VT, TS&CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SV

 

                            (Đã ký)

 

TS. Trần Thanh Thưởng

 

 

Mẫu đơn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:61,375

Tổng truy cập:1,057,108