Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 272/TB-ĐHSPKT                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng  9 năm 2018 

 THÔNG BÁO 

Về việc cấp học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học kỳ 1/2018-2019

 


       Kính gửi:    -  Các Khoa, Đoàn trường, Hội sinh viên (SV) trường.

                -  Sinh viên các lớp.                 

Nhằm hỗ trợ SV đang học hệ chính quy tại trường. Hiệu trưởng thông báo về việc cấp học bổng cho SV có hoàn cảnhkhó khănnhư sau:

1. Tiêu chuẩn: cho 1 trong 5 diện sau

1.1 Diện 1: SVkhó khăn– hỗ trợ 2,5 triệu/SV.

1.2 Diện 2: SVrất khó khăn– hỗ trợ 5 triệu/SV. 

1.3 Diện 3: SV nghị lực có đề tài được đưa vào ứng dụng; có hoàn cảnh khó khăn– hỗ trợ 5 triệu/SV.

1.4 Diện 4: SV là tấm gương sáng, tiêu biểu, sống đẹp trong xã hội (người tốt - việc tốt); có hoàn cảnh khó khăn– hỗ trợ 5 triệu/SV.

1.5 Diện 5: SV Đặc biệtkhó khăn– hỗ trợ bằng mức học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019.

Ưu tiên cho SV: học khá - giỏi, sống tốt – tư cách đạo đức tốt, SV 5 tốt; không được miễn, giảm học phí và không được hưởng học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ trong học kỳ I năm học 2018 – 2019.

Lưu ý: từ năm học 2018-2019, các em mồ côi cha hoặc mẹ nếu có hoàn cảnh khó khăn vẫn làm đơn thuộc 1 trong 5 diện trên để nhà trường xem xét hỗ trợ.

2. Quy trình xét

-  SV đăng ký hạn cuối 27/9/2018 theo Link: https://goo.gl/forms/tCIbCYybskhpstUi2

-  Ngày 28/9/2018: Phòng Tuyển sinh và công tác SV gửi danh sách SV về các Khoa.

-  9g ngày 29/9/2018 (thứ bảy): SV đã đăng ký tham dự tại Hội trường lớn trình bày thêm về hoàn cảnh khó khăn để Thầy Hiệu trưởng và các Thầy, Cô ở các Khoa trao đổi - xem xét mức học bổng. 

-  Các Khoa rà soát, xác nhận và gửi danh sách (có mẫu đính kèm) đến Phòng Tuyển sinh và công tác SV qua Email: quangbinh@hcmute.edu.vn, hạn cuối vào ngày 08/10/2018.

        (không nhất thiết phải có sự xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình).

-  Phòng Tuyển sinh và công tác SV tổng hợp; Thông qua hội đồng & trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách SV được nhận học bổng; Công bố danh sách chậm nhất là ngày 25/10/2018 trên website và Facebook của Phòng tuyển sinh và công tác sinh viên.

-  Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện việc chi học bổng cho SV thuộc 1 trong 5 diện nói trên từ 15/11/2018.

Thông báo này được phổ biến đến các đơn vị và SV biết để thực hiện./. 

 

 

   HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                           

-  Ban giám hiệu;                                                                                              (Đã ký)    

-  Các đơn vị; Mail SV;

-  Lưu: VT, TS&CTSV.                                                       

                                                                                                      PGS.TS Đỗ Văn Dũng


 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

TP. HỒ CHÍ MINH

             KHOA (TT):  

--------------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT – NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

     TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 10 năm 2018

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ 

XÉT HỌC BỔNG CHO SV CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

                                                                 --------------------------

  1. Diện có hoàn cảnhkhó khăn – 2,5tr/SV

TT

Họ và tên

Mã số SV

Điểm TBHT hk2/2017-2018

Điểm rèn luyện hk2/2017-2018

Hộ khẩu TT (tỉnh)

Điện thoại

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

  1. Diện có hoàn cảnhrất khó khăn – 5tr/SV

TT

Họ và tên

Mã số SV

Điểm TBHT hk2/2017-2018

Điểm rèn luyện hk2/2017-2018

Hộ khẩu TT (tỉnh)

Điện thoại

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

  1. Diện có hoàn cảnhkhó khăn, có đề tài được đưa vào ứng dụng – 5tr/SV

TT

Họ và tên

Mã số SV

Điểm TBHT hk2/2017-2018

Điểm rèn luyện hk2/2017-2018

Hộ khẩu TT (tỉnh)

Điện thoại

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

  1. Diện có hoàn cảnhkhó khăn, là tấm gương sáng, tiêu biểu, sống đẹp – 5tr/SV

TT

Họ và tên

Mã số SV

Điểm TBHT hk2/2017-2018

Điểm rèn luyện hk2/2017-2018

Hộ khẩu TT (tỉnh)

Điện thoại

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

  1. Diện có hoàn cảnhĐặc biệt khó khăn – Hỗ trợ bằng mức học phí hk1/2018-2019

TT

Họ và tên

Mã số SV

Điểm TBHT hk2/2017-2018

Điểm rèn luyện hk2/2017-2018

Hộ khẩu TT (tỉnh)

Điện thoại

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   TRƯỞNG KHOA

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:47,107

Tổng truy cập:571,236