Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2018

  

THÔNG BÁO

Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng năm học 2018 – 2019 của

Công ty giấy Lan Vi

                                

                                 Kính gửi:           -     VP Khoa In-Truyền thông

                                                  -         Sinh viên

 

            Nằm trong chuỗi hoạt động xã hội, công ty giấy Lan Vi mong được hỗ trợ một phần nhỏ chi phí học tập cho các bạn sinh viên có thành tích học tập tốt thông qua hoạt động trao tặng 08 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5.000.000VNĐ. Khoa In-Truyền thông thông báo về việc xét, cấp học bổng trên cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng được xét học bổng:

- Sinh viên đại học chính quy hệ đại trà;

- Sinh viên năm thứ ba và thứ tư (khóa 2016 và 2015, mỗi khóa 04 suất);

- Điểm trung bình năm học 2017 - 2018 đạt 7.0 trở lên;

- Sinh viên không bị kỷ luật trong năm học 2017 – 2018;

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;

- Sinh viên có hoạt động Đoàn – Hội sôi nổi, tích cực.

Lưu ý: Sinh viên chưa được nhận học bổng Lan Vi tài trợ các năm trước.

 

2.Hồ sơ gồm:

- Đơn xin học bổng ghi rõ các thành tích học tập. (Đơn viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4).

- Bảng điểm năm học 2017 - 2018 có xác nhận của phòng Đào tạo;

- Bản photo CMND;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của địa phương;

- Giấy chứng nhận các hoạt động phong trào;

- Sinh viên ghi rõ thông tin về điện thoại và e-mail (sử dụng địa chỉ e-mail do trường cấp: mã SV@student.hcmute.edu.vn).

 

            Đề nghị các Trưởng lớp, BCH Đoàn – Hội hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ theo quy định. Hồ sơ chuyển về văn phòng Khoa In-Truyền thông (gặp cô Phương Anh) chậm nhất vào ngày 20 tháng 09 năm 2018Học bổng dự kiến được trao vào ngày khai giảng 5/10/2018.

                                                                                    Trân trọng.

 

Nơi nhận:

-       Như kính gửi

-       Gửi mail cho sv và đưa lên web

-       Lưu VP Khoa

 

TM KHOA IN-TRUYỀN THÔNG

QUYỀN TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

 

LÊ CÔNG DANH

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:47,047

Tổng truy cập:571,176