Tác giả :
Đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật in
1 INPR130155_Nhap mon nganh Cong nghe in.docx
2 GEPR230255_Dai cuong in.doc
9 CTRE230256_LT mau va PC trong nganh in.doc
10 PRMA230257_Vat lieu in.docx
11 LAMP210357_TH-TN Vat lieu In.doc
12 CONE230156_May tinh va Mang may tinh.doc
15 PHCH130157_Hoa li In.doc
17 DIIM330656_CN Xu ly anh KTS.doc
18 PLMA330756_CN Che tao khuon in.docx
19 GRDE330456_Nghe thuat TBAP.doc
10 PRMA230257_Vat lieu in.docx
21 PRCG311056_TT Do hoa.doc
26 ENGE330356_Anh van chuyen nganh In.doc
29 PRGD310556_DA Nghe thuat TBAP.doc
30 PRIP310956_TT Xu ly anh.docx
31 PRDI311356_TT Binh trang DT.doc
32 PRTE340555_Cong nghe In.docx
37 PRPR310856_Do an che ban.doc
38 PRPA311256_TT Kiem tra & Xu ly file.doc
39 POPR340457_Cong nghe gia cong sau in.doc
40 PRPM311456_TT Che tao khuon in.doc
41 PDPF310857_TT thiet ke cau truc.doc
43 MEPR240455_Co dien tu trong nganh in.doc
46 PRJP310655_Do an cong nghe in.docx
47 PRMA330657_Kinh te in.doc
48 PROP321055_TT In offset.docx
49 PRPP320957_TT Thanh pham.doc
51 PRPO310457_DA Cong nghe gia cong sau in.doc
53 PRSP311155_TT Ky thuat in chuyen biet.docx
54 PRMA322157_Lap du an dau tu.doc
55 SEMM330755_An toan lao dong va QLBTTB.doc
56 PRPM310757_DA Kinh te in.doc
57 PRQM330855_Quan ly CLSP in.docx
58 DPRF441556_Kiem tra va xu ly du lieu.docx
59 DIMP421656_Binh trang DT.doc
60 COMA431756_Quan tri mau.doc
61 OFPR441255_Cong nghe in Offset.doc
62 PAPR431355_Cong nghe In bao bi.docx
63 DIPR421455_Cong nghe In KTS.docx
64 VAAD420957_Cong nghe gia tang gia tri to in.doc
65 BOBI431157_CN thanh pham sach va VHP.doc
66 CDPF441257_Thiet ke cau truc vÖ TP BB.doc
67 PPQM310955_DA Quan ly chat luong SP in.docx
68 MPPP421856_TT Chuyen nganh truoc in 1.doc
69 MPPP421956_TT Chuyen nganh truoc in 2.doc
70 MPPP422056_TT Chuyen nganh truoc in 3.doc
72 MPPR421555_TT Chuyen nganh in 1.docx
73 MPPR421655_TT Chuyen nganh in 2.docx
74 MPPR421755_TT Chuyen nganh in 3.docx
75 WSPR421855_TT Tot nghiep in.docx
76 MPPO421357_TT Chuyen nganh sau in 1.doc
77 MPPO421457_TT Chuyen nganh sau in 2.doc
78 MPPO421557_TT Chuyen nganh sau in 3.doc
79 VAAD-420957 gia cong be mat.doc
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Khoa In & Truyền thông - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - Ext: 8360

E-mail: kitt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:61,458

Tổng truy cập:1,057,191